Skattning av letaliteten för covid-19 i Stockholms län

Lyssna

Rapporten beskriver en studie av letaliteten för covid-19, med vilket avses andelen döda av smittade, inklusive obekräftade fall. Skattningen av antalet döda baseras på ett urval av bekräftade fall som testats i Stockholms län och som insjuknade i mars 2020, och som har följts framåt i tiden sedan dess. Detta dödstal har sedan delats med en skattning av det totala antalet personer som smittades i samband med att fallen i urvalet smittades.

Den skattningen baseras på en uppdatering av den modellering som Folkhälsomyndigheten publicerade i april 2020, för att skatta mörkertalet och peakdagen för antalet smittade i Stockholms län.

Relaterad läsning

Analyser och prognoser

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 21
Artikelnummer: 23108