Rapporten beskriver en studie av letaliteten för covid-19, med vilket avses andelen döda av smittade, inklusive obekräftade fall. Skattningen av antalet döda baseras på ett urval av bekräftade fall som testats i Stockholms län och som insjuknade i mars 2020, och som har följts framåt i tiden sedan dess. Detta dödstal har sedan delats med en skattning av det totala antalet personer som smittades i samband med att fallen i urvalet smittades. Den skattningen baseras på en uppdatering av den modellering som Folkhälsomyndigheten publicerade i april 2020, för att skatta mörkertalet och peakdagen för antalet smittade i Stockholms län. Samtidigt med denna rapport publiceras även en teknisk rapport på engelska med fler detaljer om studien.

Engelsk version av publikationen

Relaterad läsning

Analyser och prognoser