Smitta i förskolan – en kunskapsöversikt

Lyssna

2022-03-08: Revidering av publikationen pågår.

Denna bok handlar bland annat om hur man minskar risken för smittspridning i barngruppen och hur man kan engagera barnen i det arbetet. Den riktar sig i första hand till huvudmännen för förskoleverksamhet som ett stöd för deras arbete att utforma lokala verksamhetsnormer och regler.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 138
Artikelnummer: 2008-126-1