Detta är ett utbildningsmaterial som bygger på och kompletterar Socialstyrelsens bok Smitta i förskolan – en kunskapsöversikt. Det är tänkt att användas vid utbildning och diskussioner om smittspridning inom förskolan av föreläsare från barnhälsovården eller smittskyddsenheterna.

Utbildningsmaterialet består av en presentation och en användaranvisning. Presentationen fokuserar på hur smittsamma sjukdomar kan sprida sig och presenterar olika sätt för att bryta smittvägar, samt innehåller förslag på ett antal goda rutiner.