Rapporten beskriver utvecklingen för socioekonomisk ojämlikhet i dagligrökning och sjuklighet och dödlighet kopplad till alkohol, narkotika och rökning under perioden 1994 till 2011. Den vänder sig till dig som antingen är ANDT-samordnare på länsstyrelserna, folkhälsosamordnare eller motsvarande på landsting eller kommuner eller som jobbar med ANDT-frågor på en nationell myndighet eller regeringskansliet.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 8 juli 2019
  • Uppdaterad: -