Socioekonomiska skillnader i alkohol, narkotika och tobak – delvis olika mönster för beroende och utsatthet

Lyssna

Det finns betydande utbildnings- och inkomstskillnader i beroende av alkohol, narkotika och tobak i Sverige. Detta gäller även upplevelsen av utsatthet för närståendes bruk av substanserna, även om de socioekonomiska skillnaderna är mindre och utsattheten kan vara mer framträdande i grupper med hög jämfört med låg socioekonomisk position. Detta är resultat från en ny studie som Folkhälsomyndigheten gett Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i uppdrag att genomföra. Analyser och insatser som tar hänsyn till hur substansrelaterade problem varierar mellan socioekonomiska grupper och mellan kvinnor och män är viktiga för en mer jämlik hälsa.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 4
Artikelnummer: 18094