Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/09 – Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie

Lyssna

Rapporten innehåller resultat från den första mätningen inom befolkningsstudien Swelogs, Swedish Longitudinal Gambling Study, 2008/2009. Rapporten beskriver hur spel om pengar och spelproblem såg ut i olika befolkningsgrupper och jämför med både tidigare svenska data samt internationella studier. Rapporten vänder sig till forskare, sakkunniga och politiker med intresse i frågan, men den kan även vara av intresse för personer som i sitt arbete möter personer med spelproblem eller deras anhöriga.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 300
Artikelnummer: 16132