Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009-2010 – Resultat från Swelogs ettårsuppföljning

Lyssna

Sedan 1999 hade dåvarande Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att motverka spelberoende och dess sociala konsekvenser i Sverige. För att kunna utveckla förebyggande metoder behövs bland annat kunskap om spelandets omfattning, vilka grupper i samhället som är mest drabbade och vilka faktorer som påverkar om man blir beroende av spel eller inte. Forskningsprojektet Swedish longitudinal gambling study, Swelogs, initierades 2008 med syfte att få fram aktuell kunskap om spelandet i Sverige. Denna rapport presenterar resultaten från ettårsuppföljningen i Swelogs befolkningsstudie.

Rapporten vänder sig i första hand till forskare, sakkunniga och politiker intresserade av området, men kan även vara av intresse för personer som i sitt arbete möter personer med spelproblem eller deras anhöriga och andra intresserade.

Relaterad läsning

Författare: Statens folkhälsoinstitut
Publicerad:
Antal sidor: 211
Artikelnummer: FHI120802