I denna broschyr presenterar vi kunskap om hur spelproblem orsakar negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser för närstående till personer med spelproblem. Syftet är att skapa medvetenhet om de närståendes situation och behov av stöd. Vi vill även uppmärksamma de skillnader som finns mellan närstående kvinnor och män.

Broschyren riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder. Broschyren är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.