Stöd för kommunerna vid kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Publikationen fungerar som ett stöd för kommunen och kontrollköparen i arbetet med att planera och utföra kontrollköp och skapar förutsättningar för ett enhetligare och mer rättssäkert utförande av kontrollköp. Den riktar sig primärt till personer som arbetar med kontrollköp och tillsyn på kommunerna.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21123