Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor 2022)

Lyssna

Den här rapporten visar hur frågorna i Sveriges nationella folkhälsoenkät för år 2022 delas in och redovisas. Målgrupp är i första hand de personer som vill veta mer om enkätfrågorna och kunna göra analyser av datamaterialet.

Relaterad läsning

Syfte och bakgrund med nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (här finns alla rapporter om Syfte och bakgrund till frågorna samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 23123