Utgångspunkten för handboken är att beskriva de effekter som kyla respektive värme kan ha på människors hälsa. Särskilt beskrivs olika grupper som kan vara känsligare än normalt för olika temperaturförhållanden.

Handboken tar även upp andra faktorer som påverkar människans upplevelse av det termiska klimatet.

Relaterad läsning

Faktorer som bör kontrolleras vid tillsyn av fastighetsägare