Tuberkulosvaccination till riskgrupper – Kunskapsunderlag

Lyssna

Underlaget är en sammanställning av kunskapsläget om tuberkulos, grupper som löper ökad risk att smittas, och om riktad vaccination till dessa s.k. riskgrupper. Kunskapsunderlaget togs fram av Socialstyrelsen tillsammans med en expertgrupp och utgör en grund i Folkhälsomyndighetens utredning om tuberkulosvaccination till riskgrupper, men riktar sig också till andra myndigheter, smittskyddsenheter och andra aktörer inom hälso- och sjukvården.

Relaterad läsning

Utredningar om särskilda vaccinationsprogram

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 92
Artikelnummer: 15101