Under 2016 startade Folkhälsomyndigheten en utredning om vid vilken tidpunkt den första dosen MPR-vaccin bör erbjudas inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I detta kunskapsunderlag redogör vi för de faktorer som Folkhälsomyndigheten beaktade inför beslutet att bibehålla den första dosen MPR-vaccin vid 18 månaders ålder. Underlaget vänder sig till den som vill få en djupare förståelse för det som ligger bakom Folkhälsomyndighetens bedömning.