Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta (farsi)

Lyssna

Detta faktablad innehåller en kort sammanfattning av hur man kan skydda spädbarn mot luftvägsinfektioner som till exemepel RS-virus och kikhosta.

Faktabladet riktar sig framför allt till vårdnadshavare och kan spridas via personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård.

Svensk version: Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta

Via länken finns även faktabladet på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 23228-3