Till dig som saknar svensk id-handling – Om vaccination mot covid-19

Lyssna

Faktabladet ger information till boende i Sverige som inte har svensk id-handling om att de kan få vaccination mot covid-19.

Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. Om du bor eller befinner dig sedan en längre tid i Sverige, har du möjlighet att vaccinera dig här. Även personer som söker asyl och personer som är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination mot covid-19.

Faktabladet finns på flera språk

Arabiska, Bulgariska, Dari, Engelska, Persiska/Farsi, Polska, Rumänska, Ryska, Somaliska, Tigrinja, Turkiska, Ukrainska.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 22243