Faktabladet på romani kelderash riktar sig till dig som ska vaccinera dig mot covid-19. Informationen kan vara ett stöd för dig inför och efter vaccinationen.

Svensk version: Till dig som ska vaccinera dig – Om vaccinationen mot covid-19

Via länken finns även faktabladet på andra språk.