Det här faktabladet riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare. Det ger information om hur barn och unga kan drabbas av sjukdomen covid-19 och om vaccination.

Faktabladet översatt till engelska

Relaterad läsning