Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsynsplan. Planen innehåller uppgifter om den tillsyn som myndigheten planerar att genomföra under året i enlighet med alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 3 januari 2022
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 21280