Tillsynsplan och program för marknadskontroll 2023 – Tillsyn och marknadskontroll enligt lagen om tobak och liknande produkter samt tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Lyssna

Detta är den tillsyn som vi planerar att genomföra under året i enlighet med alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Programmet för marknadskontroll omfattar lagen om tobak och liknande produkter.

Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsynsplan och ett program för marknadskontroll.

Bilagor

Bilaga 1. Lagstöd inom områdena alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt hälsofarliga varor (PDF, 149 kB)

Bilaga 2. Program för marknadskontroll (PDF, 388 kB)

Relaterad läsning

Regler för tillverkning, handel och hantering av alkohol, hälsofarliga varor, elektroniska cigaretter, tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 23
Artikelnummer: 22292