Tillsynsplan och program för marknadskontroll 2024 – Tillsyn och marknadskontroll enligt lagen om tobak och liknande produkter samt tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Lyssna

Här kan du läsa om den tillsyn som vi planerar att genomföra under 2024 inom områdena alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt hälsofarliga varor.

I programmet för marknadskontroll redogör vi för de marknadskontrollaktiviteter som vi planerar inom området tobak och liknande produkter.

Syftet med planen och programmet är att är de aktörer som vi bedriver tillsyn och marknadskontroll över ska känna till vilka aktiviteter vi planerar under 2024 och vilka lagkrav som gäller för dessa områden.

Bilagor

Bilaga 1: Lagstöd inom områdena alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt hälsofarliga varor (PDF, 119 kB)

Bilaga 2: Program för marknadskontroll (PDF, 310 kB)

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 27
Artikelnummer: 24006