Trivalenta och tetravalenta vacciner mot säsongsinfluensa – En kunskapssammanställning om skyddseffekt och hälsoekonomi, som stöd till landsting, regioner och kommuner

Lyssna

Denna kunskapssammanställning sammanfattar Folkhälsomyndighetens litteraturöversikt om vaccinernas skyddseffekt och hälsoekonomi för trivalenta och tetravalenta inaktiverade influensavacciner, samt tetravalenta levande attenuerade influensavacciner. Detta relateras även till de influensavirus som cirkulerat i Sverige under de senaste 22 säsongerna. Relevant hälsoekonomisk litteratur sammanfattas.
Dokumentet är ett stöd till landsting, regioner och kommuner som underlag för upphandling och vaccinationsrekommendationer.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 18078