Tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens 2021–2024 – Underlag för samverkansgruppens fortsatta arbete

Lyssna

Handlingsplanen har tagits fram av de 26 myndigheter och organisationer som ingår i den Nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens. Den omfattar hälso- och sjukvård, folkhälsa, den yttre miljön, djurhållning, veterinärmedicin, livsmedel och forskning. Liksom tidigare ingår hygien och vårdhygien som viktiga förebyggande komponenter.

Handlingsplanen innehåller enbart sådana aktiviteter som kräver samverkan mellan flera aktörer eller sektorer. En generell beskrivning av respektive aktörs ansvar och verksamhet kopplat till antibiotikaresistens ingår även. Samverkansfunktionens arbete bygger på den nationella strategin för arbetet mot antibiotikaresistens som beslutades av regeringen 2020 och handlingsplanen är strukturerad efter strategins sju målområden:

  1. Ökad kunskap genom stärkt övervakning
  2. Fortsatt starka förebyggande åtgärder
  3. Ansvarsfull användning av antibiotika
  4. Ökad kunskap för att kunna förebygga och bekämpa bakterieinfektioner och antibiotikaresistens med nya metoder
  5. Ökad kunskap i samhället om antibiotikaresistens och motåtgärder
  6. Stödjande strukturer och system
  7. Ledarskap inom EU och internationellt samarbete

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 53
Artikelnummer: 21276