Under våren och sommaren fram till mitten av juli 2022 har ett drygt 70-tal fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Tillgången till vaccin är mycket begränsad både globalt och i Sverige. Ett mindre antal doser av vaccin mot infektion orsakad av apkoppsvirus donerades av EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser, Hera, till Sverige. Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan på hur det donerade vaccinet ska användas.