Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2023–2024

Lyssna

Syftet med den uppdaterade planen för tillsynsvägledning är att underlätta för dig som arbetar med tillsyn på alkohol- och tobaksområdet i en kommun, på Polismyndigheten eller på en länsstyrelse.

Här kan du läsa om vilken vägledning som vi planerar att genomföra de kommande åren. I slutet av dokumentet redovisar vi också en uppföljning av de insatser vi genomfört i 2022 års plan för tillsynsvägledningen.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22270