Syftet med den uppdaterade planen för tillsynsvägledning är att underlätta för dig som arbetar med hälsoskydd i en kommun eller på en länsstyrelse.

Här kan du läsa om vilken vägledning som vi planerar att genomföra de kommande åren. Sist i dokumentet redovisar vi också en uppföljning av de insatser vi genomfört i 2022 års plan för tillsynsvägledningen.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 27 september 2022
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 22054