Uppföljning av det kommunala arbetet för ett rökfritt Sverige 2025

Lyssna

I detta faktablad beskrivs stödet för rökfritt Sverige 2025 och det tobakspreventiva arbetet i kommunerna för 2017. Målsättningen med initiativet rökfritt Sverige 2025, som regeringen har ställd sig bakom, är att organisationer, kommuner, landsting och myndigheter ska arbeta för att minska rökningen och dess skadeeffekter till nära noll.

Innehållet i faktabladet baseras på ett urval av data som Folkhälsomyndigheten varje år samlar in i en webbaserad undersökning, kallad Länsrapportens undersökning, som är riktad till samtliga länsstyrelser och kommuner. De kommunala data som Folkhälsomyndigheten samlat in genom Länsrapporten finns tillgängliga i myndighetens statistikverktyg Indikatorlabbet.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 18086