Uppföljning av tillsynsplan 2022 för tobak och liknande produkter

Lyssna

Uppföljningen innehåller en redovisning av genomförda tillsyns- och marknadskontrollaktiviteter inom området tobak och liknande produkter under 2022 utifrån de prioriterade områdena i den svenska nationella strategin för marknadskontroll.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 17
Artikelnummer: 23093