Uppföljning av tillsynsplan och program för marknadskontroll 2023 för tobak och liknande produkter

Lyssna

Här kan du läsa om den tillsyn och marknadskontroll vi har genomfört under 2023 inom området tobak och liknande produkter. Redovisningen utgår från de prioriterade områdena i den svenska nationella strategin för marknadskontroll.

Folkhälsomyndigheten är tillsyns- och marknadskontrollmyndighet för tobak och liknande produkter. Genom tillsyn och marknadskontroll bidrar vi till att skydda konsumenter från bristfälliga produkter och skapa förutsättningar för en rättvis konkurrens på marknaden.

Varje år tar vi fram en tillsynsplan och ett program för marknadskontroll för den verksamhet vi planerar att bedriva. I den här publikationen följer vi upp de aktiviteter som vi planerade för 2023.

Syftet med uppföljningen är att synliggöra vårt arbetet med tillsyn och marknadskontroll för berörda ekonomiska aktörer, konsumenter och andra intressenter och visa vilka effekter det gett.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 20
Artikelnummer: 24059