Flerspråkig affisch med bildspråk om vaccination mot covid-19. Informationen finns på tre språk, arabiska, somaliska och persiska/farsi. Format: A3.

Relaterad affisch

Vaccination covid-19 (svenska, turkiska, tigrinja)