Flerspråkig affisch med bildspråk om vaccination mot covid-19. Informationen finns på tre språk, svenska, turkiska, tigrinja. Format: A3.

Relaterad affisch

Vaccination covid-19 (arabiska, somaliska, persiska/farsi)