Det här faktabladet på ukrainska riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare och till unga. Det ger information om hur barn och unga kan drabbas av sjukdomen covid-19 och om vaccination.

Svensk version: Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre
Här finns även affischen att ladda ned på andra språk.