Det här faktabladet riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare och till unga. Det ger information om hur barn och unga kan drabbas av sjukdomen covid-19 och om vaccination.

Faktabladet på olika språk

Faktabladet i finns även på följande språk: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, kurmanji, persiska/farsi, polska, ryska, somaliska, tigrinja, turkiska, ukrainska.

Relaterad läsning