Fortsatt vaccination rekommenderas till barn och unga från 12 års ålder i höst

Till hösten 2022 fortsätter Folkhälsomyndigheten att rekommendera vaccination mot covid-19 till barn från 12 års ålder. Utifrån aktuellt läge bedöms två doser av vaccin mot covid-19 räcka som grundvaccination för friska barn och unga från 12 års ålder. Därmed avvaktar Folkhälsomyndigheten att rekommendera en eventuell påfyllnadsdos för barn från 12 års ålder.

Detta beslut har fattats baserat på en analys av barnets bästa, aktuellt epidemiologiskt läge, aktuell kunskap och utifrån den medicinska nyttan för det enskilda barnet. Kunskapsläget och det epidemiologiska läget följs och nytt ställningstagande kan bli aktuellt vid ett förändrat epidemiologiskt läge, nya varianter av SARS-CoV-2 eller vid förändrad sjukdomsbild av covid-19 för åldersgruppen.

För barn från 5 år som tillhör särskilda grupper som är allmänt känsliga för luftvägsvirus eller med påtagligt nedsatt immunförsvar gäller särskilda rekommendationer, dessa är ej publicerade ännu.

Relaterad läsning