Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt vaccination mot covid-19 för barn från 12 års ålder, samt till särskilda grupper av barn 5-11 år gamla.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att för närvarande inte inleda en allmän vaccination mot covid-19 för barn under 12 års ålder. Underlaget beskriver de faktorer som har vägts in i beslutet; en analys av barnets bästa, aktuellt epidemiologiskt läge, aktuell kunskap och den medicinska nyttan för det enskilda barnet.

Relaterad läsning

Covid-19-vaccination av barn under 12 år i Sverige – teknisk rapport

Barn och unga – om vaccination mot covid-19