Denna rapport är upprättad i syfte att under aktuella förhållanden, med stort antal asylsökande från Syrien, Afghanistan och Irak, underlätta beslut om vaccination särskilt vid första vårdkontakterna för asylsökande främst från dessa tre länder.

Målgruppen för rapporten är främst vårdpersonal i hälso- och sjukvården, men även anställda i landstingens förvaltning.