Denna seroimmunitetsundersökning 1997 dokumenterar immunitetsläget hos barn och vuxna vid och strax efter de senaste decenniets två nyheter i vaccinationsprogrammet; introduktion av Hib 1992–1993 och introduktion av acellulära kikhostevacciner 1996, som bas för fortsatta immunitetsuppföljningar av invasiv Hib-sjukdom och kikhosta.