Prover avseende covid-19 diagnostik som sparas i biobank är en viktig insats för den enskilda patientens vård och behandling och den kvalitetssäkring som ska ske inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, men även för att möjliggöra metodutveckling och forskning.

Syftet med denna vägledning är att ge stöd i vad som ska beaktas vid sparande av serum eller luftvägsprover tagna för covid-19-diagnostik samt vad som bör sparas i biobank. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens uppdrag att svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd samt följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet.

Vägledningen vänder sig till de verksamheter som utför nukleinsyrapåvisning och/eller antikroppspåvisning för covid-19.