Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Denna vägledning riktar sig till dig som är partihandlare som säljer tobaksvaror, detaljhandlare som säljer tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare eller som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning. Den riktar sig också till dig som jobbar på kommunen och som i din yrkesroll ska bedöma ett egenkontrollprogram. Vägledningen ger stöd för vilka rutiner ett egenkontrollprogram bör innehålla.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 19064