Vägledning för kommunernas granskning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror

Lyssna

Denna vägledning är ett stöd för kommunernas handläggning och prövning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror. Vägledningen omfattar prövning av både detalj- och partihandel. Syftet är att skapa förutsättningar för en enhetlig handläggning och utredning av ansökningar om att sälja tobaksvaror.

Version 2.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 19027-3