Vägledning för kommunernas granskning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror Version 2

Lyssna

Denna vägledning är ett stöd för kommunernas handläggning och prövning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror. Vägledningen omfattar prövning av både detalj- och partihandel. Syftet är att skapa förutsättningar för en enhetlig handläggning och utredning av ansökningar om att sälja tobaksvaror.

Relaterad läsning

Vägledning för tillståndsprövning och tillsyn över handel med tobak

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 19027-3