Verksamhetsinriktning för Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd inom biorisker

Lyssna

Dokumentet ger en översikt av myndighetens förmåga inom området biorisker och tydliggör Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja andra organisationer med kompetens inom biosäkerhet och bioskydd.

Relaterad läsning

Biosäkerhet och bioskydd

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 15
Artikelnummer: 23015