I slutet av april 2021 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att vidareutveckla och konkretisera nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder utifrån det nationella epidemiologiska läget för covid-19 (S2021/03940).

Denna publikation utgör återrapporteringen av uppdraget.

Relaterad läsning

Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder (nyhet 2021-05-12)