Broschyren är avsedd för vård- och omsorgspersonal. Den ger fördjupad information om hur smittämnen överförs och hur man genom en god handhygien kan förhindra smittspridning.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 2,7 MB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Mer information kring det samlade materialet om Rena händer räddar liv