Rena händer räddar liv: Allt du vill veta om handhygien

Lyssna

Broschyren är avsedd för vård- och omsorgspersonal. Den ger fördjupad information om hur smittämnen överförs och hur man genom en god handhygien kan förhindra smittspridning.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 2,7 MB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Relaterad läsning

Rena händer räddar liv

Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting
Publicerad:
Antal sidor: 28