Rena händer räddar liv: Ta dig tid till handhygien (affisch)

Lyssna

Affisch riktad mot personal inom vård och omsorg. Lämplig att sätta upp till exempel i personalrum.

Relaterad läsning

Rena händer räddar liv

Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 20065-3