Rena händer räddar liv: Viktigt med handhygien

Lyssna

För personal inom vård och omsorg. Ingår i materialet Rena händer. Broschyren berättar om när och varför man desinfekterar händerna samt hur smittspridning via händerna går till.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 4,3 MB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Relaterad läsning

Mer information kring det samlade materialet om Rena händer räddar liv

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 8