Rena händer räddar liv: Viktigt med handskar

Lyssna

För personal inom vård- och omsorg och ingår i Rena händer-materialet. Beskriver när man ska använda handskar och hur handskar ska hanteras.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 1,3 MB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Relaterad läsning

Rena händer räddar liv

Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting
Publicerad:
Antal sidor: 8