Om statistiken

illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid. Det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer är därmed något högre än det som redovisas här.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00:30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Antal vaccinationer totalt som visas i tabell 1 är summa av antalet vaccinerade personer med minst 1 dos och antalet vaccinerade personer med 2 doser som visas i tabell 2.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt
DatumAntal vaccinationer
2021-04-09 1 924 772
2021-04-08 1 856 666
2021-04-07 1 815 281
2021-04-06 1 812 087
2021-04-01 1 666 783

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 18 år och äldre som är vaccinerade. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00.30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Observera följande förändring från och med den 11 mars: Andel av befolkningen 18 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31 i nämnaren. Tidigare har SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-11-01 använts.

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos*
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med 2 doser
2021-04-09 1 355 828 16,6 568 944 6,9
2021-04-08 1 307 614 16,0 549 052 6,7
2021-04-07 1 274 352 15,6 540 929 6,6
2021-04-06 1 271 799 15,5 540 288 6,6
2021-04-01 1 167 532 14,3 499 251 6,1

* Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Vaccinationstäckning i prioriterade grupper

Folkhälsomyndigheten följer också vaccinationstäckningen enligt prioriteringsordningen. I fas 1 bland äldre på särskilt boende, äldre med hemtjänst samt personal inom hälso- och sjukvård och övrig omsorg. Fas 2 har nu även påbörjats.

Veckostatistik med diagram och kartor

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare, uppdaterade, webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer