Om statistiken

illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid. Det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer är därmed något högre än det som redovisas här.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00:30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Observera: Statistiken i tabell 1 uppdateras inte den 28 januari. Nästa uppdatering sker den 1 februari.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt.
DatumAntal vaccinationer
2022-01-27 19 153 904
2022-01-26 19 053 909
2022-01-25 18 973 393
2022-01-21 18 722 999
2022-01-20 18 612 026

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått minst två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 12 år och äldre som är vaccinerade. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00.30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Andel av befolkningen 12 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31 i nämnaren (födda 2009 och tidigare).

Observera: Statistiken i tabell 2 uppdateras inte den 28 januari. Nästa uppdatering sker den 1 februari.

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 12 år och äldre.
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos*
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med minst 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med minst 2 doser
2022-01-27 7 832 031 86,7 % 7 550 199 83,6 %
2022-01-26 7 828 555 86,6 % 7 543 618 83,5 %
2022-01-25 7 825 580 86,6 % 7 538 117 83,4 %
2022-01-21 7 815 401 86,5 % 7 519 284 83,2 %
2022-01-20 7 810 521 86,4 % 7 508 711 83,1 %

*Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Tabell 3 visar hur många personer 18 år och äldre har vaccinerats med tre doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen 18 år och äldre har fått tre doser av vaccin mot covid-19. Andel av befolkningen 18 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31 i nämnaren (födda 2003 och tidigare).

Observera: Statistiken i tabell 3 uppdateras inte den 28 januari. Nästa uppdatering sker den 1 februari.

Tabell 3. Antal och andel vaccinerade med 3 doser bland personer 18 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 3 doserAndel (%) vaccinerade med 3 doser
2022-01-27 3 770 192 45,4 %
2022-01-26 3 680 402 44,3 %
2022-01-25 3 608 460 43.4 %
2022-01-21 3 387 383 40,8 %
2022-01-20 3 291 985 39,6 %

Vaccinationstäckning för 3 doser efter ålder

Personer som är 18 år och äldre erbjuds påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19. I filen nedan redovisas vaccinationstäckning för 3 doser per län och kommun. Filen uppdateras på torsdagar.

Vaccinationstäckning för 3 doser per län och kommun (Excel, 118 kB)

Veckostatistik med diagram och kartor

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare och uppdaterade webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer