Vad gör ett spel riskfyllt? – Förebygg spelproblem Kunskapsstöd

Lyssna

I detta uppdaterade faktablad presenteras faktorer som gör spel riskfyllda och vilka typer av spel om pengar som ökar risken att utveckla spelproblem, det vill säga ett spels riskpotential. Syftet med bladet är att beskriva vad som menas med riskpotential när vi pratar om spel om pengar. Ju mer vi vet om hur olika spelformer påverkar risken att utveckla spelproblem, desto bättre kan vi utforma effektiva förebyggande åtgärder och policy.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med att ta fram underlag för att utveckla förebyggande insatser på lokal, regional och nationell nivå eller inom spelbolag.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Relaterad läsning

Kunskapsstödet förebygg spelproblem (Spelprevention.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21247