Uppdaterad 7 januari 2019

Regionala data över spelande och spelproblem

Spelandet ser olika ut i olika delar av Sverige. Det gäller både hur mycket det spelas om pengar och risk för spelproblem samt vilka spelformer det spelas på.

I det förebyggande arbetet är det viktigt att kartlägga omfattningen av spel om pengar och spelproblem, och vilka spelformer som förekommer. Här hittar du regional statistik över detta.

Störst andel invånare som spelat om pengar finns i Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Värmland. Högst andel med problemspelande finns i Gävleborg, Halland, Jönköping och Kronoberg.

Figur 1. Karta uppdelad på län över spelandet i Sverige och karta över andel med någon grad av spelproblem, viss risk eller mer, Swelogs 2015.

Kartor över spelandet i Sverige, viss risk för spelproblem och de som har ett problemspelande uppdelat på län

Figur 2. Kartor över Sverige och andelen som spelar på olika spelformer uppdelade på län, Swelogs 2015.

Karta 3-4 Kartor över Sverige och andelen som spelar på olika spelformer uppdelat på län
Karta 5-6 Kartor över Sverige och andelen som spelar på olika spelformer uppdelat på län

 

Karta 7-8 Kartor över Sverige och andelen som spelar på olika spelformer uppdelat på län

Tabeller

Nedan finns tabeller med statistik från Swelogs 2015 att använda i det förebyggande arbetet för att kartlägga hur spelandet ser ut i olika län i Sverige. Det finns även statistik över andelen med någon grad av spelproblem, och vilka spelformer man spelar på i olika län.

Spelande uppdelat per län

Tabell 1. Andel i befolkningen (16-84 år) som spelat om pengar under det senaste året samt andel som spelat månadsvis per län, Swelogs 2015 (konfidensintervall inom parentes).
 Andel som spelat senaste åretAndel som spelat månadsvis
 LänKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotalt
Stockholm

48,6
(45,6-51,7)

54,9
(51,7-58,2)
51,6
(49,4-53,9)
16,7
(14,4-19,0)
25,7
(22,9-28,5)
21,0
(19,2-22,8)
Uppsala 49,7
(42,5-57,0)
62,4
(55,0-69,9)
55,7
(50,4-60,9)
17,2
(11,8-22,7)
25,5
(18,8-32,2)
21,1
(16,8-25,4)
Södermanland 63,5
(55,6-71,4)

65,7
(57,7-73,6)

64,5
(58,9-70,1)
18,9
(12,4-25,3)
35,8
(27,7-43,8)
26,7
(21,5-31,9)
Östergötland 63,9
(57,7-70,0)
58,0
(51,7-64,3)
60,9
(56,5-65,3)
26,4
(20,8-32,1)
30,7
(24,8-36,6)
28,6
(24,5-32,7)
Jönköping 67,1
(59,8-74,4)
58,3
(50,6-66,0)
62,6
(57,3-67,9)
28,4
(21,4-35,4)
34,6
(27,2-42,1)

31,6
(26,5-36,7)

Kronoberg 63,2
(52,5-73,9)
62,6
(52,5-72,8)
62,9
(55,5-70,2)
39,7
(28,8-50,6)
30,3
(20,6-40,0)
34,1
(26,9-41,4)
Kalmar 47,5
(38,3-56,8)
71,4
(63,2-79,7)
59,3
(52,9-65,7)
23,0
(15,1-30,8)
35,0
(26,3-43,7)
28,9
(23,0-34,8)
Gotland 56,1
(41,4-71,1)
58,6
(41,3-76,0)
57,1
(45,8-68,5)
19,5
(7,5-31,5)
27,6
(11,9-43,3)
22,9
(13,2-32,5)
Blekinge 58,2
(46,1-70,3)
60,5
(49,5-71,5)
59,4
(51,2-67,5)
24,1
(13,6-34,5)
31,6
(21,1-42,0)
27,7
(20,3-35,2)
Skåne 49,5
(45,5-53,4)
62,6
(58,9-66,3)
56,2
(53,5-58,9)
20,8
(17,6-24,0)
32,1
(28,6-35,7)
26,6
(24,2-29,1)
Halland 55,0
(46,9-63,1)
64,7
(56,9-72,5)
59,9
(54,3-65,6)
17,6
(11,4-23,7)
36,0
(28,2-43,9)
27,0
21,8-32,1)
Västra Götaland 55,5
(52,1-59,0)
62,7
(59,4-66,1)
59,2
(56,8-61,7)
20,8
(18,0-23,6)
34,2
(30,9-37,5)
27,7
(25,5-29,9)
Värmland 69,1
(61,8-76,4)
63,2
(55,8-70,6)
66,3
(61,1-71,5)

22,4
(15,8-28,9)

29,9
(22,8-36,9)
25,9
(21,1-30,7)
Örebro 56,1
(48,1-64,1)
58,9
(50,7-67,0)
57,5
(51,8-63,2)
29,7
(22,4-37,0)
37,9
(29,9-45,9)
33,8
(28,4-39,3)
Västmanland 55,4
(45,8-65,0)
62,2
(53,4-71,0)
58,8
(52,2-65,3)
26,9
(18,4-35,5)
32,5
(24,0-41,1)
29,7
(23,6-35,7)
Dalarna 61,5
(53,1-69,9)
58,2
(50,1-66,3)
59,7
(53,9-65,5)
30,8
(22,8-38,7)
31,5
(23,9-39,1)
31,2
(25,7-36,7)
Gävleborg 61,8
(53,8-69,8)
70,7
(62,7-78,7)
66,4
(60,7-72,1)
30,1
(22,5-37,7)
43,6
(34,9-52,3)
37,1
(31,3-42,9)
Västernorrland 64,1
(55,9-72,3)
68,2
(60,2-76,3)
66,2
(60,4-71,9)
25,2
(17,8-32,6)
41,5
(33,0-50,0)
33,3
(27,6-39,1)
Jämtland 69,0
(58,0-80,0)
66,3
(55,8-76,9)
67,3
(59,7-74,9)
25,9
(15,5-36,3)
41,8
(30,8-52,9)
35,9
(28,1-43,7)
Västerbotten 52,2
(43,8-60,5)
63,8
(55,9-71,6)
58,0
(52,2-63,7)
13,8
(8,0-19,5)
30,2
(22,7-37,7)
22,0
(17,2-26,9)
Norrbotten 59,8
(51,3-68,4)
57,5
(48,7-66,3)
58,6
(52,5-64,8)
33,9
(25,6-42,1)
39,8
(31,2-48,5)
36,9
(30,9-43,0)
Totalt 55,2
(53,8-56,7)
61,2
(59,8-62,6)
58,2
(57,2-59,2)
21,8
(20,6-23,0)
32,3
(30,9-33,6)
27,1
(26,2-28,0)

Spelproblem uppdelat på län

Tabell 2. Andel i befolkningen (16-84 år) med någon grad av spelproblem (PGSI1+) per län, Swelogs 2015 (konfidensintervall inom parentes).
 Någon grad av spelproblem PGSI1+
 LänKvinnorMänTotalt
Stockholm

3,1
(2,1-4,2)

8,7
6,9-10,5

5,8
(4,7-6,8)
Uppsala  * 9,0
(4,6-13,4)
5,8
(3,2-8,1)
Södermanland 4,4
(1,0-7,8)

7,4
(3,0-11,7)

5,8
(3,0-8,5)
Östergötland 4,8
(2,1-7,6)
6,5
(3,3-9,6)

5,7
(3,6-7,8)

Jönköping 8,7
(4,4-13,1)
11,5
(6,5-16,5)
10,2
(6,8-13,5)
Kronoberg * 8,1
(2,4-13,8)
7,8
(3,7-11,9)
Kalmar  * 4,2
(0,5-7,8)
3,3
(1,0-5,6)
Gotland * * *
Blekinge  * * 7,1
(2,8-11,4)
Skåne  1,9
(0,8-2,9)

8,4
(6,3-10,6)

5,2
(4,0-6,5)
Halland 3,1
(0,3-5,9)
12,5
(7,1-17,9)
7,9
(4,8-11,0)
Västra Götaland 1,9
(0,9-2,8)
9,0
(7,0-11,0)
5,6
(4,5-6,7)
Värmland 8,7
(4,2-13,1)
5,5
(2,0-9,0)
7,2
(4,3-10,0)

 

Örebro * 7,1
(2,9-11,3)
5,4
(2,8-8,0)
Västmanland 6,2
(1,5-10,9)

6,3
(1,9-10,8)

6,3
(3,1-9,5)
Dalarna 3,4
(0,3-6,6)

6,2
(2,2-10,1)

4,9
(2,4-7,5)
Gävleborg * 15,8
(9,4-22,2)
9,4
(5,9-12,9)
Västernorrland 3,1
(0,1-6,0)
12,4
(6,7-18,1)
7,7
(4,5-10,9)
Jämtland * * 2,6
(0,0-5,1)
Västerbotten 2,2
(0,0-4,6)
9,4
(4,6-14,2)
5,8
(3,0-8,5)
Norrbotten * 8,6
(3,6-13,6)
4,4
(1,8-7,0)
Totalt 3,3
(2,8-3,8)
8,5
(7,7-9,3)
5,9
(5,4-6,4)

 *Beräkningar finns inte där andelar är för få, det vill säga under fem personer i delkategorin.

Spelformer uppdelat på län

Tabell 3. Andel i befolkningen (16-84 år) som under de senaste året spelat på
olika spelformer per län, Swelogs 2015 (konfidensintervall inom parentes).
Län OnlineHästarBingoLotto
Nummerspel
Sportspel
Vadslagning
LotterierPokerSpelautomaterKasinospel
Stockholm

13,7
(12,2-15,2)

9,4
(8,1-10,7)

3,90
(3,0-4,8)
19,3
(17,5-21,1)
11,9
(10,5-13,3)
36,3
(34,2-38,4)
4,5
(3,6-5,4)
4,5
(3,6-5,4)
4,5
(3,6-5,4)
Uppsala 16,7
(12,8-20,6)
13,7
(10,1-17,3)
6,80
(4,1-9,5)
23,8
(19,3-28,3)
11,3
(8,0-14,6)
42,3
(37,1-47,5)
7,4
(4,6-10,2)
5,1
(2,8-7,4)
5,7
(3,3-8,1)
Södermanland  21,0
(16,2-25,8)
 20,0
(15,3-24,7)
 5,10
(2,5-7,7)
 26,7
(21,5-31,9)
13,9
(9,8-18,0)
 46,8
(40,9-52,7)
4,4
(2,0-6,8) 
12,5
(8,6-16,4)
7,4
(4,3-10,5)
Östergötland 16,8
(13,4-20,2)
19,2
(15,6-22,8)

5,20
(3,2-7,2)

 25,1
(21,2-29,0)
13,5
(10,4-16,6)
 48,9
(44,4-53,4)
4,1
(2,3-5,9)
2,2
(0,9-3,5)
4,8
(2,9-6,7)
Jönköping 18,1
(13,9-22,3)
13,1
(9,4-16,8)
9,20
(6,0-12,4)
 24,3
(19,6-29,0)
7,6
(4,7-10,5)
 45,1
(39,6-50,6)
* 2,6
(0,8-4,4)
2,6
(0,8-4,4)
Kronoberg 22,8
(16,4-29,2)
19,2
(13,2-25,2)
10,80
(6,1-15,5)
 18,6
(12,7-24,5)
20,4
(14,3-26,5)
58,7
(51,2-66,2)
4,2
(1,1-7,3) 
3,0
(0,4-5,6)
7,8
(3,7-11,9)
Kalmar 11,2
(7,1-15,3)
14,9
(10,3-19,5)
*  29,3
(23,4-35,2)
17,4
(12,5-22,3)
 45,9
(39,4-52,4)
5,0
(2,2-7,8)
2,9
(0,7-5,1)
2,9
(0,7-5,1)
Gotland 14,5
(6,4-22,6)
17,4
(8,7-26,1)
* 24,6
(14,7-34,5)
15,9
(7,5-24,3)
31,9
(21,2-42,6)
* *  *
Blekinge 12,9
(7,3-18,5)
18,7
(12,2-25,2)
* 18,1
(11,7-24,5)
15,5
(9,5-21,5)
 36,8
(28,8-44,8)
* * 7,1
(2,8-11,4)
Skåne  19,1
(16,9-21,3)

14,6
(12,7-16,5)

5,4
(4,2-6,6)
 21,1
(18,9-23,3)
15,1
(13,1-17,1)
 40,5
(37,8-43,2)
3,2
(2,2-4,2)
2,7
(1,8-3,6)
2,7
(1,8-3,6)
Halland 16,1
(11,9-20,3)
15,0
(10,9-19,1)
4,50
(2,1-6,9)
22,8
(18,0-27,6)
14,2
(10,2-18,2)
40,8
(35,1-46,5)
4,1
(1,8-6,4)
4,1
(1,8-6,4)
 *
Västra Götaland 20,2
(18,2-22,2)
17,0
(15,2-18,8)
5,60
(4,5-6,7)
21,3
(19,3-23,3)
13,8
(12,1-15,5)
 45,7
(43,3-48,1)
4,2
(3,2-5,2)
6,8
(5,6-8,0)
3,9
(2,9-4,9)
Värmland 22,0
(17,4-26,6)
20,9
(16,4-25,4)
7,5
(4,6-10,4) 
 29,4
(24,4-34,4)
 13,1
(9,4-16,8)
 50,3
(44,8-55,8)
4,9
(2,5-7,3)
3,6
(1,5-5,7)
3,6
(1,5-5,7)
Örebro 18,6
(14,1-23,1)
11,5
(7,8-15,2)
6,50
(3,7-9,3)
23,3
(18,4-28,2)
11,1
(7,5-14,7)
49,5
(43,7-55,3)
3,2
(1,2-5,2)
5,0
(2,5-7,5)
2,5
(0,7-4,3)
Västmanland 24,6
(18,9-30,3)

18,0
(12,9-23,1)

5,8
(2,7-8,9)
25,0
(19,3-30,7)
17,6
(12,6-22,6)
41,0
(34,5-47,5)
4,7
(1,9-7,5)
5,1
(2,2-8,0)
4,7
(1,9-7,5)
Dalarna 17,5
(13,0-22,0)

20,9
(16,1-25,7)

8,4
(5,1-11,7)
 23,2
(18,2-28,2)
15,2
(10,9-19,5)
44,5
(38,6-50,4)
6,5
(3,6-9,4)
9,9
(6,3-13,5)
3,4
(1,2-5,6)
Gävleborg 23,4
(18,3-28,5)
23,8
(18,7-28,9)
9,4
(5,9-12,9)
 27,7
(22,3-33,1)
19,6
(14,8-24,4)
 50,4
(44,4-56,4)
7,0
(3,9-10,1)
8,2
(4,9-11,5)
 *
Västernorrland 19,2
(14,4-24,0)
23,8
(18,6-29,0)
8,5
(5,1-11,9)
14,6
(10,3-18,9)
9,2
(5,7-1,7)
 53,3
(47,2-59,4)
 4,2
(1,8-6,6)
10,4
(6,7-14,1)
5,0
(2,4-7,6)
Jämtland 24,4
(17,4-31,4)
21,9
(15,2-28,6)
14,1
(8,4-19,8)
 25,6
(18,5-32,7)
 9,6
(4,8-14,4)
 48,7
(40,6-56,8)
6,4
(2,4-10,4) 
 * 5,8
(2,0-9,6)
Västerbotten 13,4
(9,4-17,4)
13,7
(9,7-17,7)
4,7
(2,2-7,2)
14,4
(10,3-18,5)
7,2
(4,2-10,2)
45,3
(39,5-51,1)
4,0
(1,7-6,3)
2,9
(0,9-4,9)
2,9
(0,9-4,9)
Norrbotten 22,0
(16,8-27,2)
19,6
(14,7-24,5)
7,6
(4,3-10,9)
33,3
(27,4-39,2)
12,4
(8,3-16,5)
44,0
(37,8-50,2)
4,8
(2,1-7,5)
 * 4,4
(1,8-7,0)
Totalt 17,9
(17,1-18,7)
15,6
(14,9-16,3)
5,7
(5,2-6,2)
22,2
(21,4-23,0)
13,3
(12,6-14,0)
43,4
(42,4-44,4) 
4,3
(3,9-4,7)
4,9
(4,5-5,3)
4,0
(3,6-4,4)

*Beräkningar finns inte där andelar är för få, det vill säga under fem personer i delkategorin.