Att må bra är det viktigaste i livet för de flesta.
Människorna i Sverige mår bättre och bättre.
Vi lever längre och mår bättre nu än vad vi gjorde förr i tiden.
Men det är en skillnad mellan olika grupper i samhället.
En del människor mår sämre än andra människor.
Och den skillnaden har blivit större.
Folkhälsomyndigheten undersöker varför det är så
och vad vi kan göra åt det.

Våra undersökningar gör att vi får bättre kunskap om
vad som hjälper människor att må bra.
Med den kunskapen kan vi hjälpa
sjukvården, kommunerna och länsstyrelserna
i deras arbete när de träffar och hjälper människor som bor i Sverige.