Uppföljningstid efter hivexposition – Vägledning från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV)

Lyssna

Denna rapport analyserar kunskapsläget för uppföljningstid efter hivexposition och ger rekommendationer för uppföljningstid för hivtestning.

Rapporten riktas till personal inom hälso- och sjukvård samt övriga mottagningar där hivtestning tillhandahålls.

Relaterad läsning

Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 22
Artikelnummer: 15026